Başarı Hikayeleri

1993 yılında üretilen seramik kutularının üzerlerine otomatik etiket yapıştırma ihtiyaç ortaya çıkmış 30'a yakın üretim bantlarında online olarak üretilen kutuların üzerine otomatik etiketleme yapıştırma projesi gerçekleştirilmiştir. Otomatik etiket yapıştırma projesi 1995 yılı sonuna kadar tamamlanarak hayata geçirilmiştir.

Bu işletmemizdede sistemin upgrade, yenilenmesi 14 yıl sonra tarafımıza tekrar verilmiş ve tüm iyileştirme ve revizyonlar tarafımızdan 2006 yılında gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber 2006 yılı içerisinde işletmenin AS 400' de ORACLE' a geçmesi ile tüm sistemin revizyonu gözden geçirilip daha önceden bant sonlarında Üretim Takipleri, Otomatik Etiketleme, Depo Ambar sistemine ek olarak Full Üretim Takip Projesi ihtiyacı ortaya çıkmış A dan Z' ye  yani granürün silolara boşaltılmasından itibaren tartılması ile başlayan ve kamyonlara sevkıyata kadar olan tüm süreç izlenerek Türkiye'ye eşi benzeri olmayan bir proje dört dörtlük olarak tarafımızdan hayata geçirilmiştir.

Bununla beraber Granürün Silolara boşaltılması ile seramiğin bisküvi olarak basılmasından pişirilmeye girerken olan sürecin takibi, sırlama takibi, elek takibi, boya takibi, banttaki kullanılan enerjiden havadaki neme kadar basılan seramik bisküviden paketlemeye kadar olan tüm süreç en ince ayrıntısına kadar detaylandırılarak projelendirilmiştir. Bu üretim takibi projesi istenilen zamanda hayata geçirilerek çok büyük başarılaraq imza atılmıştır. Oracle , Aybil Bilişim ve Ege Seramik Firması ile beraber yapılan çalışmalar neticesinde başarı bir üretim takibi projesi hayata geçirilmiştir.

1994 Yılında forklift operatörlerinin greve çıkması nedeni ile daha önceden sevk edilen yüzlerce kamyon yerine o zamanlarda 15-20 adet kamyonun sevk edilebilmesi sonucunda fabrika yetkilileri tarafından bu konunun bir an evvel çözülerek sevkıyatların hızlarının artırılması ve her şeyden bağımsız hale getirilmesi ve sevkıyatların aksamadan yapılabilmesi için hızlıca bir arayışa geçilmiş ve aynı yıl firmamız ile anlaşarak otomatik etiketleme ve sevkıyat, depo otomasyon projelerinin tarafımızdan yapılmasını talep etmişlerdir.

Üretilen ürünlerin üzerinde üretim bantlarından konveyörden üzerinde ilerlerken, kutuların üzerine ürün barkodların kalitesine ve özelliğine göre o anki bilgilerin online olarak basılarak yapıştırılmasını sağlıyor, ve paletlere diziliyor tamamlanmış pletler fortkilft tarafından şirinklenmek üzere şirink bantına konuluyor  kutuların üzerindeki barkodların otomatik olarak okutulup bunları palet etiketlerinin online basılması sağlanıyor. Şirink sonunda forklift operatörünün o paleti okuttuğu zaman forklift operatörünün panelinde ambarda hangi adres hangi yola konulacağı bilgisi forklift operatörünün paneline otomatik olarak gelmesi ile  müşteriye ait paletin doğru adrese konulması sağlanıyor.

Bu paletler sevk edilirken irsaliyedeki barkod okutularak sevk edilecek ürünlerin ambarda veya stok alanında nerede olduğunu otomatik olarak operatör ekrana bilgi olarak getirilmesi ve forklift operatörünün o adresten doğru ürünü alıp kamyona yüklemesi ile operasyon sona ermiş ve bu şekilde üretilecek ürünün siparişi girildiğinden itibaren üretim safhası depoya kaldırılması ve sevk edilmesine kadar tüm süreçler adım adım izlenmiş olmaktadır.

Bu projenin hayata geçirilmesi ile işletmelerde çok ciddi yararlar ve katkılar sağlanmıştır.

1994-1995 yılı sonuna kadar tüm Çanakkale Kalebodur fabrikalarında 100'e yakın üretim bantında otomatik etiketleme sistemleri kurulmuştur.

Bu işletmelerde 1994 yılından beri başarı ile görevini yerine getiren sistem yavaş yavaş yeni teknoloji ile tarafımızdan upgrade yapılmaya başlanmıştır. 7 / 24 çalışan sistemlerde müşteri memnuiyetini ilke edinen firmamız bu işletmelerde 14 yıl sonra tekrar firmamızı seçerek donanımların tamamını firmamızdan temin ederek donanımlarla yenileme kararı alınmış ve yenileme işlemleri tarafımızdan tamamlanmıştır.

2006 yılı sonu itibari ile Çanakkale Seramik Çan Fabrikaları, Kalebodur Çan Fabrikaları, Semedeli Çan Fabrikaları, Semedeli Kale Roka Fabrikaları ve Yozgat Fabrikaları'nda tüm otomatik etiketleme sistemleri devreye alınmıştır.

(2007) Tüm açık sahalar, Depo ve üretim alanı Wirelles kapsama altına alınmıştır.

Üretim Takibi, Depo Ambar Stok Yönetimi Sistemi.

Barkod  Basımı Projeleri Netsis ile birlikte Entegrasyon yapılmıştır.

Tüm Saha, Depo ve üretim Wirelles olarak kapsanmıştır.

Manuel olarak kutu üzerine Barkod basım gerçekleştirilmiştir.