GS1 Hakkında | TOBB GS1 Türkiye Başvuru
TOBB GS1 Üyelik Başvuru İşlemleri

 

 

GS1 Türkiye Üyelik Başvuru Formu alınır

Boş Başvuru Formu ve Taahhütname, Ticaret ve/ya Sanayi Odalarından, Internet sayfamızdan veya TOBB-GS1 Türkiye’den temin edilebilir. (Başvuru formu ve taahhütname için tıklayınız.)

Başvuru Formu doldurulur

Başvuru Formu, formun üzerinde belirtilen kurallara uygun, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulur.

Taahhütname Noterde onaylatılır

Başvuru Formu ile birlikte alınan Taahhütname okunaklı doldurularak Noterde onaylatılır. Noter Onaylı Taahhütname Başvuru Formuna eklenir.

Oda Kayıt Sicil Sureti alınır

Firmanın Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi Odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı oldugunu gösteren Oda Kayıt Sicil Sureti firmanın kayıtlı oldugu odadan alınır. Oda Kayıt Sicil Suretinin aslı Başvuru Formuna eklenir.

Gelir Tablosu

Firmanın TOBB-GS1 Türkiye’ye başvuru yaptıgı yıldan bir önceki mali yıla ait cirosunu gösteren Gelir Tablosu Başvuru Formuna eklenir. Firma, GS1 Türkiye’ye başvurdugu yıl içinde kurulduysa, kuruluş yılını gösterir Ticaret Sicil Gazetesini Başvuru Formuna ekler.

Üyeliğe Giriş Aidatı bankaya yatırılır

Firmanın bir önceki mali yıla ait cirosuna (Brüt Satış) göre belirlenen sisteme giriş ücreti Başvuru Formu üzerinde belirtilen banka hesabına yatırılır. Banka dekontu Başvuru Formuna eklenir. (Sisteme giriş ücreti hesaplamak için tıklayınız.)

Belgeler TOBB-GS1 Türkiye'ye teslim edilir

Eksiksiz doldurulan Başvuru Formu ile bu forma eklenen diger belgeler elden ya da kargo ile TOBB-GS1 Türkiye’ye aşagıdaki adresten teslim edilir. Telefon ya da faks ile başvuru yapılmaz.

 

Firma, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı ise hazırlanan başvuru formları Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Tunus Cad. No:4 ANKARA adresine iletilir. Başvuru Formları TESK’ten bir üst yazı ile GS1 Türkiye’ye iletilir.
 
 

TOBB-GS1 Türkiye Firma Numarası verir

TOBB-GS1 Türkiye, başvuran firmayı GS1 Sistemine kaydeder. GS1 Firma Numarasını gösteren Tescil Belgesi, GS1 Tanıtım Kitapçıkları, posta ile firmanın adresine gönderilir.

Başvuru Belgeleri Teslimat Adresi

TOBB-GS1 Türkiye
Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar-Ankara